Sürdürülebilirlik

“Sürdürülebilirlik” akıllara toprak koruma işlemleri gibi uygulamaları getirmesine rağmen, sürdürülebilir üretim ekolojik kaygıdan daha fazlasını kapsar. Çevreye girdileri minimize ederek dünya kaynaklarına iyi bir şekilde özen göstermenin yanı sıra, sürdürülebilir zirai üreticiler – Amerika Pamuk Endüstrisi gibi – çiftlik işletmelerinin ekonomik yaşayabilirliğini devam ettirmek ve toplum yaşantısının kalitesini bir bütün olarak arttırmak.

Sürdürülebilir gelişme için yaygıl olarak kullanılan ve kabul edilen uluslararası tanım: “günümüzün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılamaları konusunda ödün vermeden, karşılayan gelişmedir. ¹”. ABD pamuk endüstrisi sürdürülebilirliğin üç ana hedefini aktif olarak desteklemektedir: ekonomi, ekonomi ve hayat kalitesi. ABD pamuk endüstrisi, artan küresel elyaf talebini hem şimdi hem de gelecekte karşılamak için pamuğun sürdürülebilir biçimde üretilmesi gerektiğini bilmektedir.

Pamuk ve diğer doğal elyafların sentetik kimyasal elyaflara karşı açık bir şekilde avantajlara sahiptir. Pamuk, doğal, yenilenebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir bir elyaftır. Aksine, sentetik kimyasal elyafların çoğu yenilenebilir ve sürdürülebilir olmayan petrolden elde edilmektedir.

Diğer yandan, ABD’deki pamuk üreticileri pamuğun uzun vadedeki çevresel ayak izini küçültmeye yönelik geliştirilen yeni teknolojileri benimseme konusunda ön saflarda yer almaktadır. Yeni, kuraklık ve haserelere dayanıklı pamuk türleri de pamuğu yetiştirmek için gerekli olan diğer girdilerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır. ABD’de önemli ölçüde kullanılan toprak koruma uygulamaları 1 milyar litre mazot tasarrufu sağlayarak sera gazları (CO2) emisyonlarını sınırlamaktadır. Dünyadaki pamuk üretimi ile bir yılda tutulan karbon miktarı 7,25 milyar yolcu aracının trafikten kaldırılmasına eşdeğerdir. Sürdürülebilir pamuk üretiminin çevresel avantajlarının yanında pamuğun küresel ekonomi için önemi inkar edilemez. Pamuk, küresel elyaf, tekstil ve hazırgiyim ekonomilerindeki en büyük paya sahiptir ve tüketilen doğal elyafların %80’ini teşkil etmektedir.

Pamuk global olarak yüzlerce milyar dolarlık ekonomik aktiviteyi temsil ederken tarladan kumaşa özellikle gelişen ülkelerde yüzlerce milyon insanın istihdam edilmesine olanak tanımaktadır ve çoğu zaman bölgesel ekonomilerin başlıca katılımcısıdır.

Sürdürülebilir üretim uygulamaları ile ABD pamuk endüstrisi pamuğun küresel ekonomideki önemli rolünü yerine getirmeye devam etmesini sağlamak için çalışmaktadır. Uluslararası Pamuk Konseyi (CCI)’nin üst organizasyonu Ulusal Pamuk Konseyi (NCC) çevre, ekonomi ve tarım üretimi için sonuç üreten çok sayıda girişimlere katılmaktadır.Pamuğun doğal elyaf özellikleri ve ABD pamuğunun sürdürülebilir üretimi kendisini tüketicilerin ve gezegenin gelecekteki hayat kalitesini sağlamak için önemli bir seçim haline geitrmektedir.

¹ United Nations (1987), ‘Report of the World Commission on Environment and Development’, General Assembly Resolution 42/187, 11 December 1987. (http://www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm)